História

WAHU , spol. s r.o bola založená 21.11.2000. Jej počiatky však siahajú 25 rokov do minulosti, kedy sa jej majiteľ a zároveň riaditeľ, začal venovať problematike minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat. Univerzita Veterinárneho lekárstva a 25 rokov praxe v Slovenskej akadémii vied v tomto obore dalo solídny základ najdôležitejšej devíze firmy, ktorou je know-how. Firma vypracováva návrhy a doporučenia na odstránenie nedostatkov v oblasti výživy a minerálnej výživy ich doplňovanie do kŕmnych dávok alebo priamou aplikáciou chýbajúcich živín a minerálií hospodárskym zvieratám.

Zákazníkmi sú chovatelia i drobnochovatelia hospodárskych, spoločenských a okrasných zvierat.

Výrobky sú určené hlavne pre hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydinu, psy a exotické i okrasné vtácto. Produkty sa realizujú len na slovenskom trhu.

Vyrába minerálne zmesi, ako prísadu do kŕmnych zmesí.