Výrobky

Ponúkané výrobky a služby sú komplexným riešením odstraňovania nedostatkov mikro a makroelementov u hospodárskych zvierat. Ich používanie pozitívne vplýva na zlepšenie zdravotného, produkčného a reprodukčného stavu zvierat.

1. Individuálne Kŕmne Minerálne Zmesi - ( IKMZ ) (viac tu)

obsahujú mikro a makroelementy chýbajúce v chove dojníc. Sú to minerálne zmesi „šité na mieru“ - na základe analýz krmív a rozboru ZKD. Pri zmenách zloženia ZKD dynamicky meníme – aktualizujeme aj správne zloženie IKMZ.

(skryť)

2. Jednoprvkové Mikroelementové Lizy - ( JML ) (viac tu)

Sú na báze soli, obsahujúce každý prvok zvlášť. Jedná sa o liz medený, mangánový, zinkový, kobaltový, selénový a jódový. Predkladajú sa HD a starším teľatám vo výbehoch, na pastve, soliskách pri voľnom ustajnení. Sú v samostatných baleniach - PET miskách (12 kg, alebo 17 kg).

Zmyslom jednoprvkových lizov je to, aby si zviera na základe vlastného výberu doplnilo to resp. ten prvok, alebo prvky, čo mu chýbajú.

(skryť)

3. Lizy Polyforte (viac tu)

sú tiež lizami na báze soli, v ktorých sú všetky prvky (Cu,Mn,Zn, Co,Se,I,Mg,Ca,) spolu. Sú v baleniach - PET miskách (12 kg, alebo 17 kg). Ich vznik si vyžiadala terénna prax. Výhodou týchto lizov je omnoho nižžia potreba manipulácie s nimi zo strany chovateľa. Stačí zvieratám predložiť len jeden liz, ktorý obsahuje všetko, na rozdiel od monolizov. Lizy Polyforte sú vhodné pre HD, MD, ovce, kozy, kone, voľne žijúcu zver i exotické prežúvavce. Tieto lizy sa osvedčili pri znižovaní bunečných elementov v mlieku i v chovoch kráv z beztrhovou produkciou mlieka (KBTM). V podhorskej oblasti fungujú už 15 rokov a chovateľ dosahuje veľmi dobré výsledky produkcie mäsa. Podobne sa osvedčili v rovnakých podmienkach u 1200 hlavového stáda oviec cigájskeho plemena, 350 ks. suffolkského plemena i 600 ks. stáda plemena Merino.

Spoločným znakom hodnotenia lizov Polyforte bolo :

 1. zvýšenie produkcie ovčieho mlieka cca. o 10 litrov na 300 ks. Ovce mali prístup k soli a na druhý deň po nasadení lizov Polyforte bolo získané o 10 litrov mlieka viac ( 10 litrov = 1 kg syra = 10 E)
 2. Zvýšil sa výskyt dvojičiek
 3. Po dlhšej aplikácii ( od októbra do júla ) – zotrel sa váhový rozdiel medzi jarkami a bahnicami
 4. Zvýšila sa produkcia vlny a vlnotuku, a rúna boli v 1. akost.triede

(skryť)

4. Lizy Polyforte – Curat (viac tu)

Sú lizami určenými na liečbu ( kuratívu ) ochorení paznechtov kráv i oviec ( aj pri vypadávaní vlny). Majú posilnený obsah medi 2 x a obsah zinku 3 x vyšší než v lizoch Polyforte. Sú v baleniach - PET miskách (12 kg, alebo 17 kg). Pri nedostatku zinku sa narúša proteosyntéza (tvorba bielkovín nielen svaloviny, mlieka, ale aj kostí a rohoviny a chovateľ je nútený častejšie ošetrovať paznechty, čo negatívne vplýva na celkovú ekonomiku chovu zvierat)

(skryť)

5. Instantné lizy (viac tu)

Všetky hore uvedené lizy sú pevnými blokami v obale, alebo bez neho, podľa želania odberateľa.

Môžu mať však aj instantnú formu – v prášku. Výhodou instantnej formy je to, že chovateľ sa nemusí namáhať vláčením pevných blokov lizov. Zoberie si potrebné množstvo instantného lizu a zmieša ho s vodou na mieste, kde ho chce aplikovať (napr. solisko na pastve vzdialenom niekoľko kilometrov – na mieste ho premieša s vodou (do konzistencie vlhkého piesku ). Liz je zatvrdnutý za dobrého počasia za pár hodín.

(skryť)

6. Mikrodop – T (viac tu)

Ido o mikroelementovú zmes pre teľatá resp. pre mláďatá prežúvavcov v období mliečnej výživy ( od narodenia – do 3 mesiacov ). Obsahuje esenciálne mikroelementy – meď, mangán, zinok, kobalt, selén a jód.

Je to prášok, ktorý sa zamiešava v množstve 1,0 g do litra napájacieho mlieka. Jedno 1 kg balenie vystačí na fortifikáciu 1000 litrov napájacieho mlieka teda pre 100 teliat cca. na 10 dní, alebo pre 10 teliat na 100 dní.

Vyrába sa v baleniach po 1 kg , 5 kg a 10 kg.

Mikrodop-T je použiteľný v kŕmnych automatoch, kde kde je dávka 10 g na 1 kg sušeného mlieka, alebo jeho náhrady.

Individuálne použitie Mikrodopu –T (cez cumeľ), kde sa pripravuje napájacie mlieko klasicky. Na príslušné množstvo napájacieho mlieka sa pri jeho zhotovovaní ( v mixéroch ) pridáva počas ohrevu a miešania 1 g Mikrodopu - T na 10 litrov zhotovovaného napájacieho mlieka ( napr. pri 100 litroch na jednu zaprávku, to činí 10 gramov Mikrodopu – T ).

Ak sušené mlieko, alebo jeho náhrady obsahujú mikroelementy, hlavne meď, potom je dávka polovičná.

(skryť)

7. Mikropig (viac tu)

je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu, horčíka, fosforu, vápnika a sodíka do krmiva všetkých kategórií ošípaných. Používaním MIKROPIGu sa dosiahne :

 • zrýchlenie rastu a zvýšenie prírastkov
 • zvýšenie konverzie krmiva ( úspora jadra na kg prírastku )
 • vyššiu plodnosť u prasníc a kancov
 • zvýšenie počtu odstavčiat a zlepšenie ich životaschopnosti
 • zvýšenie imunity - zníženie chorobnosti a zamedzenie úhynu
 • zlepšenie zdravotného a kondičného stavu všetkých kategórií ošípaných
 • zníženie nákladov na liečivá (až ich úplnú úsporu)

Obsah minerálií je v zrninách prirodzene nedostatočný a Mikropig vhodne doplní ich obsah na úroveň potreby rastúcich i produkčných ošípaných vrátane kancov.

Užívanie Mikropigu zvyšuje celkovú ekonomiku chovu ošípaných zvýšením produkcie, znížením nákladov na jednotku produkcie.Podávanie Mikropigu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu – od odstavu až do odporazenia, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.

(skryť)

8. Mikrogal (viac tu)

je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu,horčíka, fosforu,vápnika a sodíka do krmiva všetkých druhov a kategórií hydiny (od mláďat po dospelé ).

Obsah minerálií je v zrninách prirodzene nedostatočný a Mikrogal vhodne doplní ich obsah na úroveň potreby rastúcich kurčiat i dospelých nosníc vrátane iných druhov ( kačky, husy, prepelice, morky, pávy, pštrosy atď.)

Podávaním Mikrogalu sa dosiahne :

 • zvýšenie prírastkov a zrýchlenie rastu
 • zvýšenie konverzie krmiva (úspora jadra na kg prírastku)
 • vyššiu plodnosť a predĺženie znášky u sliepok
 • zvýšenie oplodnenosti násadových vajec a zlepšenie liahnivosti
 • zlepšenie životaschopnosti vyliahnutých kurčiat (mláďat)
 • zvýšenie imunity - zníženie chorobnosti a úhynu
 • zlepšenie zdravotného a kondičného stavu všetkých kategórií hydiny
 • zvýšenie kvality produkovaných vajec ( pevnejšia a hladšia škrupina )

Užívanie Mikrogalu zvyšuje celkovú ekonomiku chovu hydiny.Podávanie Mikrogalu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.

(skryť)

9. Mikroexot (viac tu)

je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu,horčíka, fosforu,vápnika a sodíka do krmiva všetkých druhov malého a exotického vtáctva ( papagáje, andulky atď.).

(skryť)

10. Mikrokan (viac tu)

je minerálna zmes vhodná na doplňovanie prívodu medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu, jódu,horčíka, fosforu,vápnika a sodíka do krmiva všetkých druhov psov (od mláďat po dospelé ). Obsah minerálií je v mäse a väčšine potravy živočíšneho pôvodu prirodzene nedostatočný a Mikrokan vhodne dopĺní ich obsah na úroveň potreby rastúcich mláďat i dospelých jedincov ( vrátane iných druhov mäsožravcov : mačky, levy, tygre atď.).

Podávaním Mikrokanu sa dosiahne :

 • zlepšenie celkového zdravotného a kondičného stavu
 • zvýšenie imunity - zníženie chorobnosti
 • zlepšenie životaschopnosti, rastu a prosperity mláďat
 • zlepšenie trávenia a zvýšenie zhodnotenia živín krmiva
 • zlepšenie plodnosti
 • zlepšenie farebnosti srsti a celkového exteriéru psov
 • zníženie vypadávania srsti a zamedzenie vzniku kožných ekzémov (prípadne ich liečenie).

Užívanie Mikrokanu napomáha úspešnému chovu psov. Podávanie Mikrokanu je doporučované nepretržite počas celého obdobia chovu, čím je dosahovaný najlepší efekt pôsobenia esenciálnych mikroelementov.

(skryť)